Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Arbeid til du dør

av Ebba Wergeland

Trykt i Klassekampen 13. mars 2018


Arbeidsministeren vil la ungdommen «få lov» til å jobbe inn i alderdommen (KK 12. mars). Slik skal de unngå pensjonskutt når pensjonsalderen nå øker for hvert årskull («levealdersjustering»).  Men flertallet av dagens ungdom vil aldri kunne arbeide så lenge at de redder pensjonen.

Før måtte «de ubemidlede» jobbe til døden hvis de orket. Det var ingen alderspensjon. Etter pensjonsreformen er vi på vei tilbake dit. Dagens unge må jobbe til de er over 70 år for å unngå fattigdom. Det er helt urealistisk for de fleste.

Den biologiske aldringsprosessen forandres ikke fordi om arbeidsministeren sier det. Som det står i en ganske fersk rapport fra SSB: «Mens regjeringen slår fast at «Framtidens eldre vil være sprekere og friskere enn gårsdagens eldre» er forskningen på dette området langt mindre entydig …» (Rapport 2017/32 Framtidens eldre i bygd og by, side 184).

I dag er 20 % av befolkningens 67-åringer i arbeid, og 10 % av 70-åringene. Det er ikke sannsynlig at framtidas arbeidsliv skal etterspørre 70-åringer mer enn i dag. Har arbeidsministeren glemt hva Kristin Skogen Lunds sa på NHOs årskonferanse, om arbeidslivets «jernlov»? Hvis du ikke er produktiv nok, får du ikke jobb. Nordisk Ministerråd ga nettopp ut en forskningsrapport om hva som må til for at eldre skal stå i arbeid: Working environment and work retention (TemaNord 2017:559). Men «arbeidslivets jernlov» står i veien for å tilrettelegge arbeidsplassene for eldre.

Arbeidsministeren har foreslått omskolering for dem om ikke henger med. Hva mener hun egentlig? Hvem skal omskoleres og til hvilke jobber? Skogen Lund mer realistisk, hun foreslår uføretrygd. Allerede nå begynner 30 % sin pensjonisttilværelse som uførepensjonister.

Arbeidsministeren nevner sykepleiere og politi som eksempler på dem som nå kan «sikre pensjonen» ved at de får lov være i jobb til de blir 70–75 år. Hva med et arbeidsplassbesøk med Dagsrevyen på slep? Husk å spørre om vaktordninger og arbeidstider. Det er ikke tilfeldig at de har særaldersgrenser. Alle kan ikke omskoleres til politidirektører og statssekretærer.

Politikerne som vedtok pensjonsreformen hadde fullstendig urealistiske forestillinger om utviklingen i folkehelse og arbeidsliv. Men de visste at de ville åpne pensjonsmarkedet for privat kapital. Resultatet er at dagens unge får mye mindre i offentlig pensjon, og blir helt avhengige av tjenestepensjoner og bankavtaler.

Før eller seinere må vi gjenreise folketrygdens alderspensjon og felleskapsansvaret den bygde på. Nei-flertall til forslaget om ny «tilpasset» offentlig tjenestepensjon, er et skritt i riktig retning.