Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Farlig arbeidstidsavtale

av Ebba Wergeland

Trykt i Klassekampen 20. mars 2020


Den midlertidige avtalen om arbeidstider som er inngått mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO, YS, Sykepleierforbundet og Akademikerne i Staten, er et dårlig krisetiltak for korona-tider. Noen tenker nok at den kan løse problemer i helsesektoren, men den skaper flere problemer enn den løser.

Unntaksbestemmelser i arbeidsmiljøloven har lenge gitt partene i arbeidslivet lov til å inngå arbeidstidsavtaler utover lovens ordinære grenser. Det forutsetter selvsagt at de blir enige. Tillitsvalgte har kunnet avvise avtaler om arbeidstidsordninger som de mente var uforsvarlige. Men de siste årene har Høyre og NHO begynt å framstille dette som en uhørt «vetorett» for de tillitsvalgte, som må vekk. Den midlertidige avtalen kommer høyrekreftene i møte. Den endrer ikke på timegrensene loven setter for avtalt hviletid og overtid. Hele poenget med den ser ut til å være at arbeidsgiver nå skal få rett til å innføre mer overtid og mindre hviletid selv om lokale tillitsvalgte er uenige. Det skal bare «drøftes» med dem. Dette er en farlig vei å gå.

Altfor mange arbeidsgivere mangler nødvendig kunnskap til å vurdere forsvarligheten av arbeidstidsordningene, slik de har plikt til. Denne kunnskapsmangelen preger også arbeidsgivere i helsesektoren. Ikke minst i krisetider som nå, må det være et minstekrav at ingen får makt til å redusere andres hviletid og pålegge overtid hvis de ikke forstår konsekvensene for helse og sikkerhet. Så lenge tillitsvalgte kan si nei til en ordning, har vi en sikkerhetsbarriere i systemet. Det hindrer kunnskapsløse ledere i å gjøre dumheter. Den nye avtalen setter de tillitsvalgte på sidelinja og fjerner sikkerhetsbarrieren.

Norsk helsevesen har lang erfaring med hva reduserte hviletider betyr i praksis. Åtte timer mellom to vakter betyr kanskje fire–fem timers søvn, avhengig av arbeidsreise og hjemmesituasjon. Det er altfor lite. Både pasientsikkerheten og de ansattes helse står på spill når hviletida er for kort til å gi ansatte normal søvn og restitusjon. Risikoen for feilhandlinger og ulykker øker. De seinere årene har heldigvis mange arbeidsgivere gått bort fra slike korte skiftbytter. Kompetente arbeidsgivere skjønner at fleksibilitetsgevinsten ikke oppveier risikoen når ansatte kommer søvnige og slitne på jobb. Korte hviletider løser ikke problemer, det skaper problemer.

Den nye avtalen omfatter mange av dem som nå tar de tyngste takene, både i helsevesenet og ellers. De fortjener ikke en sentral avtale som fratar de lokale tillitsvalgte retten til å avvise uforsvarlige arbeidstider. Det tjener verken koronapasientene eller beredskapen i samfunnet. Tillitsvalgte kan heldigvis fortsatt bruke arbeidsmiljøloven. Ifølge Arbeidstilsynet er en arbeidstidsordning ulovlig, uansett inngåtte avtaler, hvis den gir arbeidstakerne «uheldige fysiske eller psykiske belastninger, eller redusere sikkerheten på arbeidsplassen».


Oppfølgingsartikkel:
Spekters farlige uvitenhet (26.03.2020)