Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

En av fire har for tung jobb

av Ebba Wergeland

publisert i Arbeidervern nr 6, 2003


En av fire har tyngre jobb enn de har godt av. Tallene er fra Sverige, men gjelder trolig for Norge også. Lena Karlqvist og medarbeidere har studert et typisk utvalg jobber i det moderne arbeidslivet (note). De har målt krefter og utholdenhet hos den enkelte arbeideren og sammenliknet med kravene de møter i jobben.

Jobben bør ikke ta mer enn en tredel av din maksimale fysiske yteevne hvis du skal unngå problemer. For 22 % av kvinnene og 27 % av mennene krevde jobben mer enn dette. I de tyngste jobbene slet flertallet med for høye krav. På kvinnesiden gjaldt det pleiemedhjelperne, kjøkkenarbeiderne, servitørene og renholderne. På mannssiden var det bygningsarbeiderne, malerne, lastebilsjåførene og nok en gang renholderne. Andre yrker som vi vet stiller store krav til fysikk, men som ikke kom med i denne undersøkelsen, er hjemmehjelpere, renovasjonsarbeidere, flyttefolk - og mindre kjent: flyvertinner. Omlag 20-25 % av jobbene i industrialiserte land krever god fysisk styrke.

Kvinnene som i denne undersøkelsen hadde for stor belastning, skilte seg fra de andre kvinnene vet at de oftere hadde barn hjemme, de hadde gjennomsnittlig kortere arbeidsuke, mer ubekvemme arbeidstider, dårligere helse, mindre utdanning og dårligere lønn. Mennene skilte seg ut fra de andre mennene på helt andre måter. De jobbet mer, hadde lengre arbeidsreise og oftere to jobber. Helse og lønn var omtrent som gjennomsnittet.

Forskerne forklarte forskjellene med at kvinnene kanskje representerte en gruppe med få valgmuligheter på arbeidsmarkedet. Økonomien kunne være en grunn til at de ikke reduserte arbeidstida ytterligere. Vi kunne føye til at de kanskje heller ikke hadde råd til å gå av med førtidspensjon, selv om helsa skulle tilsi det.

Forskerne mente at mange av mennene kanskje hadde valgt jobben nettopp fordi de hadde god helse, slik at de orket å arbeide både tungt og mye. Vi kunne føye til at de arbeidet i yrker der arbeidsintensiteten kanskje var økt siden de begynte. Hvor lenge holder de når kreftene avtar med alderen? Kan de finne lettere jobber i dagens arbeidsmarked?

Tunge jobber gir ikke i seg selv noen god treningseffekt. Hvis kreftene ikke strekker til, vil belastningen bare slite på kroppen. Blant dem som hadde for tunge jobber, var der litt færre som trimmet på fritida, enn blant de andre i undersøkelsen. Den som er sliten fristes kanskje ikke så lett til å trimme. Trening er sunt, men det gjør deg ikke til Tarzan eller Jane hvis du ikke er født sånn. Derfor må tunge jobber gjøres lettere. Forskerne hadde forbedringsforslag:


Note:

Karlqvist L, Leijon O, Härenstam A. Physical demands in working life and individual physical capacity. Eur J Appl Physiol 2003;89:536-47.