Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Grønne og holdbare frisører

av Ebba Wergeland

publisert i Arbeidervern nr 2, 2008


Man må lide for skjønnheten, heter det. Men det får være grenser for hvor mye man skal lide for andres skjønnhet. Det mener i alle fall noen danske frisører. De vil ha "grønne salonger" uten helsefarlige kjemikalier, og har lagt ut lister på nettet over stoffer de regner som farlige. Ikke alle leverandører av frisørprodukter er like blide for det, men frisørene kan bruke lista og sjekke ut når de kjøper inn produkter.

Frisører og mange andre som har gjort vår skjønnhet til sitt levebrød, har et utsatt kjemisk arbeidsmiljø. Kontakt med parfymer, hårfarger og blekemidler kan ofte bety høy risiko for hudeksem, astma og allergi, i sjeldne tilfeller også for kreft. Dette kjemiske arbeidsmiljøet, kombinert med anstrengende arbeidsstillinger, fører til at mange må slutte i frisøryrket etter få år og bli omskolert til annet arbeid. I en norsk studie av 91 kvinnelige frisører forlot 40 yrket i løpet av fem år, seks ganger så mange som i en kontrollgruppe av kontoransatte. De gjenværende opplevde at de ble bedre etter installering av punktavsug. De var mindre plaget av piping og tetthet i brystet enn de hadde vært før (Hollund BE et al. J Occup Environ Med. 2003;45:1201-6.)

Gode tekniske løsninger som punktavsug kan hjelpe i frisørsalongene akkurat som i industrien. Første bud er allikevel alltid å forsøke å bytte ut de skadelige kjemikaliene med mindre skadelige, slik loven krever (Arbeidsmiljøloven § 4-5(2)). Og det er her frisørene møter noen merkelige problemer som industriarbeiderne slipper. Industriarbeiderne har rett til å få datablad fra leverandørene med detaljerte opplysninger om risiko og nødvendige forholdsregler når de skal håndtere helseskadelige produkter. Frisørene får ikke slike datablad fra leverandørene. Det betyr at arbeidsgiver ikke uten videre kan se hvilke produkter som er minst skadelige, og velge dem. De kan heller ikke lage informasjonsblad til de ansatte om innholdet i enkeltproduktene, slik det står om i stoffkartotekforskriften fra Arbeidstilsynet (bestillingsnr. 565).

Den viktigste grunnen til denne helt uholdbare situasjonen for en stor yrkesgruppe, er at bruken av produktene som frisørene arbeider med, blir regulert av noe som heter kosmetikkforskriften. Denne forskriften blir håndhevet av Mattilsynet, og er laget for å passe på skjønnhetsforbrukerne, men uten tanke på skjønnhetsarbeiderne. Lovgiverne har åpenbart glemt at noen bruker kosmetikk som arbeidsredskap, dag ut og dag inn, i helt andre doser enn folk flest.

Det er dette de grønne frisørene i Danmark har funnet sitt eget svar på, mens de venter på at lovgiverne kommer på bedre tanker. For å beskytte egen helse og kunne bli i yrket lenger, har de laget sine egne lister over helsefarlige kjemikalier som det gjelder å unngå. Så får de nødvendige forbedringene av lover og forskrifter komme etter hvert.

I Danmark er de grønne frisørenes arbeid selvsagt også til fordel for kundene. Men kundene er tross alt utsatt for mye mindre risiko, fordi dosene blir forsvinnende små i sammenlikning.

Frisørene i Fagforbundet arbeider med et liknende prosjekt i Norge, og om ikke lenge finner du sikkert en "grønn salong" med friske og langtidsholdbare frisører nær deg, du også.

Se også brosjyre om frisørers inneklima ved å følge denne lenken.