Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Manganpneumoni – kommentar

av Ebba Wergeland

Trykt i Ramazzini nr. 2, 2019


Takk for interessante artikler om metaller i siste Ramazzini (nr. 1, 2019). Jeg har en liten tilføyelse til artikkelen om mangan.

Artikkelen vektlegger effekter på nervesystemet, men akutteffekten på lungene er kanskje like viktig.

I 1971 hadde jeg turnustjeneste i Sauda, der ferromangan-verket hadde vært hjørnesteinsbedrift siden produksjonen begynte i 1923. Jeg la merke til at befolkningen var veldig redde for lungebetennelse. Sauda apotek hadde penicillin nok, så jeg forsto ikke riktig dette – før jeg kom over en artikkel av legen Dagfinn Elstad (1908–1995) om epidemisk kruppøs lungebetennelse.

Elstad var assistentlege på Sauda sykehus 1934–1937. I årene 1924–1937 (note 1) var dødeligheten av kruppøs lungebetennelse åtte ganger så høy i Sauda som i resten av landet. Antall sykdomstilfeller og dødsfall på grunn av denne sykdommen fulgte år for år nøye produksjonsvolumet av manganlegeringer (og dermed røykutslippet). Bedriften og dens medisinske eksperter kom med standardargumenter om at sammenhengen ikke var «bevist», og brukte grov skyts mot
Dagfinn Elstad.

Mangan er også en mulig medvirkende årsak til den såkalte sveiserpneumonien som typisk rammer tidligere friske, unge sveisere (note 2). Det er nylig registrert et utbrudd av 15 tilfeller av pneumokokksykdom hos arbeidere i verftsindustrien i Møre og Romsdal (note 3).

Manganpneumoni, data fra Elstads artikkel

Referanser

1) D. Elstad, Manganholdig fabrikkrøk som medvirkende årsak ved pneumoni-epidemier i en industribygd. Norsk Magasin for Lægevidenskapen s. 2527 (1939)

2) E. Wergeland, B. Iversen, Deaths from pneumonia after welding. Scand J Work Environ Health 2001;27(5):353

3) T. Sønstabø. 15 VARD-tilsette fekk alvorleg lungebetennelse – innfører strakstiltak. Vestnesavisa 2. april 2019.