Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Regjeringens forsøk

av Ebba Wergeland

publisert i Klassekampen 27. juli 2007


Det er bra at politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Jørund Leknes, slår fast at det er regjeringens sekstimersdagsforsøk som starter 1. august (Klassekampen 24. juli). Det er kanskje ikke noe forsøk på å lure seg unna med valgfri redusert arbeidstid for seniorer, slik jeg trodde. Det er likevel noe som ikke stemmer.

Jeg leser på departementets nettsider at «drøyt 300» statsansatte fra 62 år og oppover skal få full lønn med 80 prosent arbeidstid i to år framover. Hver enkelt kan selv velge hvordan arbeidstidsreduksjonen skal tas ut. Dette er et utmerket seniortiltak. Det vil sikkert få noen til å vente to år med å pensjonere seg, hvis arbeidsgiver vil ha dem.

Det jeg fortsatt ikke skjønner, er at dette er et sekstimersdagsforsøk. Kravet om sekstimersdag er ikke et krav om lengre ferie eller firedagersuke. Sekstimersdagen som samfunnsreform kommer ikke til å innebære full individuell valgfrihet med hensyn til arbeidstid. Slik sett er regjeringens forsøk ganske urealistisk. Blant de utvalgte seniorene i dette forsøket, vil kanskje flertallet foretrekke kortere uke eller flere ekstra fridager. Det er dem vel unt, men da får vi ikke noe sekstimersdagsforsøk. Før jeg gir slipp på mistanken om lureri, ber jeg om svar på tre enkle spørsmål fra Jørund Leknes: