Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Reinholderen som mistet stemmen

av Ebba Wergeland

publisert i Arbeidervern nr 1, 2003


For noen år siden ble jeg kontaktet av en reinholder som hadde mistet stemmen: Hun mente det var en kjemisk skade etter at hun hadde fjernet gammel bonevoks i et dårlig ventilert rom. Hadde jeg hørt om noe liknende?

Det hører med til jobben min i Arbeidstilsynet å lese alle meldingene fra leger om sykdom som kan skyldes arbeidsforhold. Selv om altfor få bruker denne kanalen, får jeg vite mer enn de fleste om mistenkt helserisiko i arbeidsmiljøet. Men stemmeløse reinholdere hadde jeg ikke vært borti, og jeg fant heller ingenting i faglitteraturen.

Da jeg nylig bladde i en samling artikler fra "Fagbladets lægebrevkasse 1972-86", fant jeg overskriften jeg burde ha funnet før: "Lammet i halsen av rengjøringsarbejde." Fagbladet var medlemsblad for Specialarbeiderforbundet i Danmark. De hadde en innsenderspalte som var redigert av Per Gregersen, en av Danmarks fremste arbeidsmedisinere. Innlegget var skrevet av en reinholder på en sykkelfabrikk. Han hadde brukt et rengjøringsmiddel som innholdt fosforsyre og løsemidlet perkloretylen. Etter fire måneder hadde han så mye halsirritasjon og hodepine at han klaget til arbeidsgiver, men uten resultat. Etter en lang sykmelding kom han tilbake, men fikk straks de samme plagene. En øre-nese-hals-lege fant at venstre stemmebånd var delvis lammet. Reinholderen fikk sparken på grunn av klagene, men erstatning fra yrkesskadetrygden.

Nettopp reinholdernes arbeidsforhold var stadig tema i innsenderspalten. Leserne hadde problemer med de sterke kjemikaliene, ikke minst de klorholdige produktene, og med høytrykksrensing. Det ble klaget over at arbeidsgiver ikke tok risikoen alvorlig, det var mangel på verneutstyr, ventilasjon og opplæring.

Hvorfor er det så lite om reinholdernes kjemiske risiko i den medisinske faglitteraturen, når Fagbladets leserspalte var full? Det kom faktisk som en overraskelse på arbeidsmedisinerne da en stor europeisk befolkningsundersøkelse viste at reinholderne hadde høy astmarisiko. Kortvarige høye konsentrasjoner av klor og ammoniakk og utstrakt bruk av kjemikalier på sprayflaske kan være blant årsakene til reinholderastmaen.

Reinholderne jobber ofte enkeltvis, på unormale tider, i deltidsjobber og kanskje uorganisert. Mange er kvinner og mange er fremmedspråklige. Lett utbyttbar arbeidskraft. Dessverre får mange høre at de kan finne seg en annen jobb hvis de ikke er fornøyd med arbeidsforholdene. De fleste leger har kanskje bare en reinholder med heshet eller astma som pasient. Derfor overser de lett at plagene kan skyldes yrket.

Vi må ta vare på enkelthistorier slik innsenderspalten til Fagbladet gjorde. Det kan gjøres ved at reinholdere og andre alltid minner legen sin om å sende melding til Arbeidstilsynet hvis de har helseproblemene som de tror skyldes arbeidsforhold. Legens meldeskjema (154b/c) for helseskader som kanskje skyldes arbeidsforhold er gratis fra Arbeidstilsynet og kan dessuten lastes ned fra www.arbeidstilsynet.no.