Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Hvem overtar
når renholderne gir seg?

av Ebba Wergeland

publisert i Arbeidervern nr 2, 2012


Hva er i ferd med å skje med renholdsyrket? Renholdsfirmaene satser på å ansette unge, friske menn, og tida renholderen står i yrket ser ut til å gå nedover. Outsourcing og hard konkurranse har skapt en ny situasjon for mange av dem som har renhold som yrke.

Renholderne er en av de yrkesgruppene som har høyest risiko for å droppe ut av arbeid etter et langt sykefravær. Tretti prosent av kvinnene og førti prosent av mennene som ble langtidssykmeldt (mer enn 13 uker) i 2008, var ute av arbeid et år seinere (note 1). Renholdere utgjør sammen med hjelpepleiere og butikkmedarbeidere en tredel av alle kvinner som blir uføretrygdet med muskelskjelett-diagnoser (note 2).

Ikke alle renholdere har problemer. I blant er det bedre å spørre om hva som holder folk friske enn om hva som gjør dem syke. Noen greier seg bra, selv om antakelig nokså få når pensjonsalderen som yrkesaktive. Det arbeidsgiver har bruk for å vite, er for eksempel hva slags arbeidsforhold som skal til for å unngå at renholderne får muskelskjelett-problemer. En dansk studie har sett på renholdere med lang fartstid i yrket, og sett om det var noe spesielt med arbeidsforholdene for dem som klarte seg gjennom både ti og tjue år i arbeid uten å få problemer (note 3). Den store forskjellen viste seg å være at de hadde større muskelstyrke enn de andre, og ikke minst større innflytelse på arbeidet.

Vi hadde kanskje ikke trengt å spørre forskerne. Alle vet at renholdsarbeid kan være fysisk tungt. Det er selvfølgelig en fordel å ha god kondisjon og styrke. Men kondisjon og styrke er ulikt fordelt i befolkningen. Noe kan vi oppnå ved å være fysisk aktive, men det meste er bestemt av arv, kjønn, alder og flaks. De færreste av oss blir verdensmestre i maraton, og de færreste orker å gjennomføre storrengjøringer hver dag gjennom hele yrkeslivet, uansett hvor mye vi trener. Vi har forskjellige fysiske forutsetninger, forskjellig utholdenhet og muskelstyrke. Og vi får mindre krefter med årene.

Mange søker renholdsjobb når de ikke har så mange valgmuligheter. Det kan skyldes begrenset lokalt arbeidsmarked, liten utdanning, språkvansker eller andre forhold.  Da får arbeidsgiver jobbene besatt selv om arbeidsbetingelsene er ganske dårlige. En stor del av renholderne, både menn og kvinner, møter større fysiske krav i jobben enn de har godt av (note 4). Jobbkrav som passer for sterke folk, tar knekken på dem som har mindre muskelstyrke.  Eldre kvinner må overlate arenaen til unge menn, men mange av de unge får også problemer.

I den danske studien var renholderne som hadde unngått muskelsmerter, ikke bare sterkere, de hadde også større innflytelse på arbeidet enn de som pådro seg muskelsmerter. De hadde større kontroll med betingelsene for helse. Vi er skrudd sammen slik at hvis vi får styre oss selv, velger vi det arbeidstempoet som passer best med våre forutsetninger. Vi velger det tempoet vi kan holde over lang tid uten å bli trøtte eller overbelastet. Hvis vi må presse opp arbeidstempoet, øker risikoen for overbelastningsskader og langtidsfravær. Utviklingen i renholdsbransjen viser menneskelige kostnader ved outsourcing og anbudskonkurranser som mange økonomer har oversett.

Noter