Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Respekter menneskets rammebetingelser

av Ebba Wergeland

publisert i Arbeidervern nr 3, 2002


Det snakkes mye om økonomiske rammebetingelser, men lite om kroppens rammebetingelser. Mens de økonomiske rammebetingelsene faktisk styres av mennesker, er kroppen underlagt naturlover. Den kan ikke bare tilpasse seg markedet.

Når kravene i arbeidslivet bryter med våre biologiske og psykologiske rammebetingelser, er resultatet gitt: Funksjonssvikt, yrkeshemming, sykdom, skader og for tidlig død.

Her er noen eksempler på rammebetingelser som ikke kan brytes ustraffet:

Arbeidsmiljøundersøkelser viser at stadig flere arbeider under tidspress. Bruken av overtid, ubekvem arbeidstid og midlertidig arbeid øker. Arbeidslivet er på kollisjonskurs med de menneskelige rammebetingelsene. Det blir ikke bedre av at gjennomsnittsalderen i yrkesbefolkningen (16-66 år) øker. Om ti år er halvparten over 45 år. Greier arbeidslivet å tilpasse seg til arbeidskraft-markedet?

På 1800-tallet trodde ledende økonomer at arbeidskraft var en matematisk, konstant størrelse, som de kunne multiplisere med antall timer og beregne produksjonsresultatet. Derfor gjaldt det å tøye den daglige arbeidstida lengst mulig. De gamle økonomene slapp å se konsekvensene. Arbeidsløsheten sørget for stadig tilgang på ny arbeidskraft. Fattigkassa og rennesteinen tok seg av dem som ikke hang med lenger. Derfor lærte disse økonomene aldri å ta hensyn til at arbeidskraft er mennesker av kjøtt og blod. I dag vet vi heldigvis bedre.