Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Sekstimersdagen er svaret

av Ebba Wergeland

publisert i Dagens Næringsliv 14. juli 2009


DNs leder 30. juni framstiller forsøkene med sekstimersdag som mislykket. Det er dårlig folkeopplysning.

Sekstimersdag skaper et mer inkluderende arbeidsliv. Det blir lettere for eldre og for folk med helseproblemer å stå i jobb. Dette trekker fraværsprosenten opp, fordi fraværsbehovet øker med alder og med kronisk sykdom. Men hvis flere kan henge med i arbeidslivet fram til normal pensjonsalder er det vel prisen verdt?

"Eldrebølgen vil kreve at vi arbeider mer, ikke mindre," skriver DN. Galt. Eldrebølgen krever ikke at DNs redaktør eller jeg arbeider mer, men at flere tar jobb i omsorgsyrkene. Da må flere enn de sterkeste kunne stå i jobb uten å slite seg ut. Flere må fristes til å velge krevende, men svært meningsfullt arbeid i helse- og omsorgssektoren framfor en jobb i kjøpesenteret, på kafeen eller i banken.

Helst bør det også bli mindre lønnsomt å bemanne stadig nye kjøpesentre. Sekstimersdag med full lønnskompensasjon er svaret.

DN etterlyser helseeffekter. Norsk arbeidsliv er heldigvis ikke så brutalt at to års forsøk med kortere arbeidsdag gir dramatiske helseeffekter. Men forsøk i Norge og Sverige på 1990-tallet tyder på at kortere dag gir mindre muskelsmerter og trøtthet, og bedre søvnkvalitet. Sveriges store regjeringsfinansierte forsøk i offentlig sektor ti år seinere, viser akkurat det samme. Når resultatene attpåtil er biologisk sannsynlige, taler det for at det er reelle effekter som er observert.