Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Skru av, Steigan

av Ebba Wergeland

Publisert i Klassekampen 13. februar 2021


Pål Steigan mener at smitteverntiltakene i Norge med maskebruk, stenging av barnehager, bedrifter osv. bygger på falske påstander om utbredt smitte og alvorlig sykdom. Det går fram av et opptak av talen han holdt i en demonstrasjon i Oslo mot koronarestriksjoner 19. desember 2020.

Han gjør i denne talen et stort poeng ut av at en artikkel om en testmetode er blitt kritisert av andre forskere.  Men testbruken bygger (heldigvis) ikke på en enkelt forskningsartikkel. Det er ikke noe sensasjonelt at en artikkel blir kritisert av andre forskere. Det skjer ofte, og heldigvis denne gangen i full åpenhet. Valget av testmetoder diskuteres kontinuerlig, og testene utvikles videre.  

Han påstår i talen at «sannsynligvis er 90% falske positive» (det vil si at testen tyder på sykdom uten at det er sykdom). Det er ingen sensasjon at laboratorietester iblant gir feil utslag. Alle tester har svakheter. Men påstanden om at 90% av testene som viser smitte, er feil, skyter langt over mål.

I Norge er det etter hvert blitt påbud om munnbind i bestemte situasjoner. Steigan mener at det bryter mot arbeidsmiljøloven. Det er feil. Helsepersonell har brukt munnbind i mange år for å beskytte pasienter mot smitte. Nå må flere bruke det, fordi smitterisikoen er alvorligere. Det er ikke nødvendig med munnbind i tomme gater, men det er nyttig for å hindre dråpesmitte når vi kommer på nært hold av hverandre på jobb eller i buss og butikk. Brudd på arbeidsmiljøloven har det tvert imot vært når ansatte på grunn av manglende smittevernutstyr måtte jobbe uten munnbind som kunne beskytte omgivelsene, eller uten maske og visir som kunne beskytte dem selv.

Det er riktig at det dør færre av andre smittsomme sykdommer enn det gjør i et normalår, men det skyldes ikke at covid-epidemien er ufarlig, men at smittetiltakene selvsagt virker mot andre smittsomme sykdommer også. Hvis vi hadde hørt på Steigan og gitt blaffen i håndvask og munnbind, ville vi både hatt de normale dødstallene etter influensa og lungebetennelse, og i tillegg dødsfallene som skyldtes corona-sykdom. En høy pris for munnbind-nekt.

Norske smittevernregler kunne vært bedre. Tiltakene rammer skeivt – inkassobyråene skor seg på folk som ikke kan betale regninger. Men Steigans kritikk er slurvete og overfladisk og kan føre til at de som stoler på ham ikke beskytter seg som de bør, samtidig som de utsetter andre for unødvendig risiko. Jeg håper han snart skjønner alvoret, og skrur av.