Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Utrygt arbeid i 1751 og 2020

av Ebba Wergeland

publisert i Klassekampen 5. mai 2020


I Bokmagasinet i Klassekampen 18. april siterer Trygve Riiser Gundersen fra et bønnehefte som biskopen i Trondheim skrev i 1751 for gruvearbeiderne på Røros.

Arbeidet i gruvene var farlig. Et feilgrep eller et øyeblikks uoppmerksomhet kunne koste dem livet. Men biskopens bønnetekst fortalte at arbeidsulykkene bare var en velfortjent straff for syndene deres: «Eftersom vi ere beskikkede til at arbejde udi disse Gruber, og komme derhos ihu, at vi ere arme og elendige Syndere, vi havde vel fortient at Biergene skulde falde over os og Stenene skiule os.»

Koppergruvene på Røros er nedlagt, men biskopens reaksjonære risikoanalyser lever videre. Sikkerhetskurs og HMS-sjefer har overtatt for gudstjenester og prest. Det snakkes ikke lenger om synd når ulykken skal forklares, men om brudd på bedriftens rutiner, prosedyrer og instrukser. Og om tankeløse arbeidere og «menneskelig svikt». Ansvaret for arbeidsulykkene blir behendig plassert på arbeiderne selv, akkurat som i 1751.

De som satt i kirkebenkene på Røros visste godt at selv de mest gudfryktige kunne få et steinras over seg. De visste at det var de farlige arbeidsforholdene som førte til ulykker, men de kunne lite gjøre. På dagens sikkerhetskurs er det også mange som vet at ulykkesrisikoen ligger i arbeidsforholdene, fra prosjektplaner, metodevalg og teknologi til manglende opplæring og ekstreme arbeidstider. De ønsker seg ledere og HMS-sjefer som har kunnskap om ulykkesforebygging og ikke bare gjentar den gamle Trondheims-biskopens budskap om at ulykkene er arbeidernes egen skyld.

Verneombud og tillitsvalgte kan og bør protestere mot sikkerhetsopplæring som viderefører reaksjonære ulykkesteorier og hindrer effektiv forebygging. Men i dag har mange ulykkesutsatte bedrifter erstattet fast ansatte med arbeidere som er innleid fra bemanningsbyråer. Midlertidig ansatte risikerer jobben om de klager på farlige arbeidsforhold, og er like maktesløse som Rørosarbeiderne for 250 år siden.