Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Betzy Kjelsberg
150 år

1. november 2016

Betzy Kjelsberg (Foto: Louise Engen)


1. november er det 150 år siden Betzy Aleksandra Kjelsberg, Norges første kvinnelige fabrikkinspektør, kvinnesakskvinne og det første kvinnelige landsstyremedlem i Venstre, ble født. Hjørnet synes dagen er vel verdt en markering.

Edvard Bull sier i boka Arbeidervern gjennom 60 år at «Det viktigste nye som kom inn i fabrikktilsynet med loven av 1909», var Betzy Kjelsberg. Med loven kom det nemlig krav om at en av fabrikkinspektørene måtte være kvinne. Betzy Kjelsberg satte varige og dype spor etter seg i norsk arbeiderverns historie.

Betzy Kjelsberg (født Børresen 1. november 1866 i Svelvik, død 3. oktober 1950) var altså politiker (Avholdspartiet, Venstre), Norges første kvinnelige fabrikkinspektør (1910–36). Hun var også aktiv kvinneorganisator, først lokalt i Drammen, seinere nasjonalt. Hun var leder for Norske kvinners nasjonalråd fra 1922 til 1938 og medlem i hovedstyret i Norske kvinners sanitetsforening.

I anledning 150-årsdagen er Nasjonalbiblioteket i ferd med å digitalisere årsrapportene hennes fra fabrikktilsynet.