Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Arbeidsmiljøloven,
sykefraværet og sekstimersdagen

Artikler i utvalg
av Ebba Wergeland
Utgitt på Transit i 2006

Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen (Ebba Wergeland)

Denne boka er på 220 sider, og du kan laste den ned som pdf-fil her (18 Mb).

Fra omslaget: Ebba Wergelands viktigste artikler gjennom de siste femten årene, koblet med den første «arbeidsmiljøloven» fra 1892, er engasjerende lesning. Boka berører sentrale temaer knyttet til den siste revisjonen av arbeidsmiljøloven, forutsetningene for videreføringen av IA-avtalen og debatten rundt en mulig innføringen av sekstimers normalarbeidsdag. Boka er et viktig og opplysende bidrag til diskusjonen om velferdsstatens framtid og tar tak i sentrale problemerstillinger som fattigdom, arbeidsløshet og utstøting fra arbeidslivet, som følger dagens norske velferdsstat lik mørke skygger, uansett hvor rike «vi» synes å bli.

Innhold:

Omslagsillustrasjon: Reidar Aulie
Omslagsdesign: Aina Griffin
ISBN-13: 978-82-7596-050-2
ISBN-10: 82-7596-050-9


 

Andre bøker av Ebba

Kamp mot helsefarlig arbeid – omslag Kamp mot helsefarlig arbeid
Handbok for arbeidere
Redigert av Hans Husum og Ebba Wergeland
Utgitt på Oktober i 1975
Sekstimarsdagen – den neste store velferdsreforma? Sekstimarsdagen
– den neste store velferdsreforma?

av Magnhild Folkvord og Ebba Wergeland
Utgitt på Gyldendal Arbeidsliv i 2008