Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Kamp mot helsefarlig arbeid

Handbok for arbeidere
Redigert av Hans Husum og Ebba Wergeland
Utgitt på Oktober i 1975

Kamp mot helsefarlig arbeid – omslag

Boka, som er på drøyt 500 sider, er lagt ut i pdf-format i fem delfiler, hver på 15–19 Mb; se innholdsfortegnelsen lenger ned.
Delfil 1Delfil 2Delfil 3Delfil 4Delfil 5

Baksidetekst

EI HANDBOK I KAMPEN MOT HELSEFARLIG ARBEID

Det har vært skrevet mye om helsefarlig arbeid og miljøproblemene på arbeidsplassene de siste åra. Vi har fått «sjokk-rapporter om asbest» og avsløringer av «PVC-skandaler». Men at disse problemene finnes bør ikke overraske noen. De er nøye knyttet til kapitalismens grunnlag; utbyttinga. Karl Marx slo dette fast i Kapitalen: «Kapitalen spør ikke etter hvor lang levetid arbeidskrafta har. Kapitalens interesse er ene og alene den maksimale arbeidskrafta som kan trekkes ut av en arbeidsdag. Og dette målet oppnår den ved å forkorte arbeidskraftas levetid, akkurat som en pengegrisk godseier presser maksimal avkastning ut av jorda, men samtidig utpiner jorda for videre fruktbarhet.»

Ei slik bok som den Oktober nå utgir har ikke vært skrevet i Norge før:

BRUK BOKA PÅ ARBEIDSPLASSENE!

Denne boka bør finnes i garderobeskapene rundt om på arbeidsplassene. Den er først og fremst lagt opp til å bli et hjelpemiddel i den daglige kampen mot det kyniske spillet kapitalen driver med arbeidsfolks liv og helse. Arbeiderklassen i Norge har ført harde strider mot dette spillet. Nå som den kapitalistiske krisa skjerpes vil også miljøkampen bli skarpere.

Og arbeidsfolk har bare seg sjøl å stole på. Avtalene og regelverket er til for å tjene kapitalen. LO-ledelsen og de borgerlige arbeiderlederne i DNA og SV hverken kan eller vil føre miljøkampen effektivt, uansett hva slags arbeidsmiljøreformer og lover som pønskes ut. Denne boka viser at bare klassekampens vei er farbar når en skal slåss for å bevare helsa.

Vi tror også at boka vil bli mottatt med glede av personell i helsevesenet som lenge har savnet et norsk verk av denne typen.

«Kamp mot helsefarlig arbeid» er laget i samarbeid mellom industriarbeidere, leger, fysikere og jurister — alle sammen folk som ser helse- og miljøproblemene fra arbeiderklassens eget standpunkt. Den er redigert av Hans Husum, avdelingslege i Forsvaret, og Ebba Wergeland, lege ved Yrkeshygienisk institutt i Oslo.

ISBN 82-7094-104-2. Pris kr. 57.

Innhold


 

Andre bøker av Ebba

Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen
Artikler i utvalg
av Ebba Wergeland
Utgitt på Transit i 2006
Sekstimarsdagen – den neste store velferdsreforma? Sekstimarsdagen
– den neste store velferdsreforma?

av Magnhild Folkvord og Ebba Wergeland
Utgitt på Gyldendal Arbeidsliv i 2008