Til forsida Til artikkeloversikten Om hjørnet

Om Ebba og Ebbas hjørne

Ebba Wergeland

er lege, spesialist i arbeidsmedisin og ansatt i Arbeidstilsynet. Hun er dr.med på en avhandling om gravides arbeidsforhold.

Hun er en aktiv samfunnsdebattant i mange spørsmål knyttet til helsefarlig arbeid, kjønn og helse, arbeidstid, trygd, pensjon og sykefravær. Hun er en mye brukt foredragsholder og har vært medforfatter i flere sentrale verk om arbeidsmiljø og vernearbeid.

Ebba Wergeland fikk Arbeidsmiljøprisen i 2001. I 2006 fikk hun hedersprisen fra den faglige Trondheimskonferansen. Samme år mottok hun Neshornet, Klassekampens kulturpris for sin folkeopplysningsinnsats. I 2007 fikk hun (sammen med Johan Lund og Hans Magne Gravseth) Legeforeningens pris for beste artikkel innen forebyggende medisin for en artikkel om arbeidsskader i bygge- og anleggsbransjen. I 2012 blei hun tildelt Karl Evang-prisen «for sin lange innsats for norsk arbeidsmedisin og arbeidsmiljø, for kvinnene sine rettar og for internasjonal solidaritet».

Bøker:

Ebbas hjørne

er en samling av rundt hundre av Ebbas artikler om arbeidslivsspørsmål. Samlingen vil bli holdt oppdatert med nye tekster og muligens komplettert med flere eldre. Nettstedet driftes av venner og beundrere.

Lisens

Artiklene publiseres med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 3.0, dvs. at tekstene kan brukes til ikke-kommersielle formål, forutsatt at de ikke endres og at kilde/forfattere oppgis. Les mer om lisensen her. Ta kontakt om du ønsker å bruke materialet på annet vis.

Kontakt

Ebbas hjørne kan kontaktes på epostadressen nettsted krøllalfa ebbawergeland.no. Merk at dette ikke er en adresse til Ebba, men eventuelle henvendelser til henne vil bli videreformidlet så raskt som råd.

Varsling

Vi melder om nyheter på Facebook – bli venn av Ebbas hjørne.